چرا شما به یك تست ازمایشگاهی نیاز دارید ؟

پزشك معالج شما آزمایش های متعدی را درخواست می كند تا به وسیله آنها به اطلاعاتی دست یابد كه با بررسی  بالینی و تاریخچه فردی نمیتوان به آنها پی برد . این اطلاعات در تعیین سلامت كلی شما، در تشخیص بیماری و انتخاب داروی مناسب كمك كننده است.دلایل بسیار زیادی برای انجام دادن تست های ازمایشگاهی هست كه اطلاعات بسیار مهمی را در اختیار پزشك معالج شما قرار میدهد. از طرفی طبق توصیه اغلب مراجع علمی ، انجام آزمایشات چِك آپ سالانه برای افراد بالای 40 سال می تواند ضروری باشد.


 چه چیزی قابل آزمایش است ؟

بدن شما از تعداد و انواع مختلفی از سلولها و مایعات تشكیل شده است . همه این سلول ها و مایعات قابل تست هستند اما بیشترین نمونه های درخواستی خون و ادرار هستند . عرق ، مایع مغزی نخاعی ، مایع مفصلی ، خلط ، مو ، مدفوع ، مغز استخوان ، بافت و... میتوانند سایر نمونه های دریافتی در ازمایشگاه باشند .

 

قبل از آزمایش ، چه نكاتی را باید بدانیم ؟

بسته به آزمایشی كه پزشك شما درخواست كرده است ، قبل از آمدن به آزمایشگاه باید چند ساعت قبل غذایی مصرف نكرده باشید (ناشتا) ویا از مصرف رژیم غذایی مشخص خودداری كرده باشید. همیشه قبل از تست ، با اطلاع یافتن از شرایط مناسب برای تست درخواستی شما از ازمایشگاه ، با بهترین حالت به ازمایشگاه مراجعه كنید .

 

 چه زمانی پزشك معالج شما می تواند جواب را دریافت كند ؟

اكثر تستهای ازمایشگاهی در ازمایشگاه دکتر ایزد با وسایل مدرن و به روز ،  , و اكثرا در عرض چند ساعت به پایان می رسند. این بدان معنی است كه پزشك شما می تواند جواب شما را در همان روز  دریافت كند . بعضی از تست ها نیز نیازمند چند روز زمان هستند به طوری كه ممكن است پزشك معالج شما تا یك هفته هم نتواند جواب تست شما را دریافت كند .

 

 چه آزمایش هایی ممكن است برای شما خواسته شود ؟

هزاران آزمایش برای تست كردن وجود دارد كه برخی از این تست های معمول (آزمایشاتی كه زیاد تكرار می شوند) برای آگاهی شما در زیر لیست شده است :

 

1-        خونشناسی  (هماتولوژی)

-         شمارش گلبول های قرمز(Red Blood Cell count )  : برای ارزیابی آنمی  (كم خونی ) استفاده می شود.  ( در برگه آزمایش بصورت RBC نوشته می شود)

-         شمارش گلبول های سفید(White Blood Cell count) : برای ارزیابی عفونت ها یا التهابات استفاده می شود . ( در برگه آزمایش بصورت WBC نوشته می شود )

-         شمارش افتراقی : (Differential Count ) درصد نسبی  انواع گلبولهای سفید را مشخص می كند  چراكه مقدار هر سلول خونی در عفونت ها ، آلرژی و ... متفاوت می باشد .

-          شمارش پلاكت ها Platelet Count ) ) : تعداد پلاكتها در ارزیابی انعقاد خون مهم هستند.

-         مطالعات انعقادی خون : (Blood Coagulation studies ) برای بررسی اختلالات انعقادی استفاده می شود .

-         هموگلوبین : ( Hemoglobin  ) برای اندازه گیری ظرفیت حمل اكسیژن در خون. ( در برگه آزمایش بصورت Hb نوشته می شود )

2-        بیوشیمی

-         قند (گلوكز( Sugar :  : خون برای شناسایی و تشخیص دیابت ملیتوس ( مرض قند )درخواست می شود . ( در برگه آزمایش بصورت FBS و یا BS  نوشته می شود )

-         اوره (Urea):و كراتینین  ( Cr)  برای بررسی عملكر كلیه ها اندازه گیری می شود.

-         الكترولیت ها : سدیم (Na) ، پتاسیم (K)): این مواد برای تعادل فشار خون و مایعات بدن وبرای عملكرد بسیاری از سیستم های بدن ضروری هستند .

-         آنزیم ها:  ( CK, LD, AST, ALT  ) برای تشخیص بیماری های كبدی و قلبی استفاده می شود

-         كلسترول: ( Cholesterol  )  مقادیر زیاد آنها با بیماری های قلبی و گرفتگی عروق خونی مرتبط هستند در واقع چربی مضر خون است كه افزایش آن  اغلب بصورت ارثی  می باشد.

-         تری گلیسرید ( TG) : كه همان چربی خون می باشد كه افزایش آن می تواند وابسته به نوع غذای      مصرفی باشد یا اینكه توسط افراد دارای كبد چرب تولید آن در بدن زیاد شود.

-           اسید اوریك : ( Uric Acid ) افزایش آن با نقرس كه نوعی التهاب مفاصل و انگشتان است ارتباط دارد .

3-        میكروبیولوژی

-         كشت(Culture )  : برای تشخیص نوع باكتری مولد عفونت مثل مجاری ادراری یا دهان و گلو و ...

-         تست حساسیت(Sensitivity test )  : مجاور كردن باكتری های رشد یافته در محیط كشت  با انتی بیویتك ها تا بفهمیم كه كدام دارو برای درمان عفونت  شما مفید و موثر است .

4-        آنالیز ادرار

-         پزشک با استفاده از این تست اطلاعاتی را از سیستم کلیوی مثل عفونتهای احتمالی ، وجود خون در ادرار و یا وجود سنگهای ادراری و ... به دست می آورد .

5-        ایمونولوژی :

برخی از تستهای این گروه عبارتند از :

-         تست ایدز (HIV) : زمانی که فرد ایدز داشته باشد مثبت می شود .

-         تست حاملگی ( Beta hcG) : برای بررسی بارداری در زن

-         تست روبلا (Rubella ) : برای سرخجه

-         تست توکسوپلاسما (Toxo plasma ): برای بررسی انگل گربه

-         تست هپاتیت (HBV , HCV و ... )

6-        ایمونوهماتولوژی

-         برای بررسی نوع گروه خونی و بررسی Rh . خون هر فرد A یا B و یا AB و یاO  است که می تواند Rh مثبت و یا منفی باشد.